Lajm
No news in the moment
Vizion
Ndërmarrja udhëheqëse në vend dhe në rajon, e njohur me dhënjen e pakove inovuese të shërbimeve për hapësirë të pastër, funkcionale dhe të sigurtë për punë afariste.

Vlerat e ndërmarrjes
  • Përgjegjësi ndaj klientëve
  • Kujdes për të punësuarit
  • Shërbim cilësor
  • Kujdes për ambientin jetësor
Misioni
Securicom është ndërmarrje me përvojë ndërkombëtare dhe traditë, e dedikuar dhe e dëshmuar në ofertën e shërbimeve me cilësi të lartë nga sfera e shërbimit profesional për pastrim, të mirëmbajtjes rrjedhëse, sigurimit dhe daktilografisë.

Përmes kujdesit të vazhdueshëm për të punësuarit dhe shfrytëzimit të teknologjive bashkëkohore, krijojmë vlera shtesë për partnerët tonë.